ทีมผู้เชี่ยวชาญ

คุณพัตเตอร์ ภัทรารัตน์ ตั้งนิสัยตรง

การตลาด

แบรนด์

การก่อตั้งธุรกิจ

คุณจิว เมธี จารุมณีโรจน์

การตลาด ดิจิทัล

แบรนด์

คุณก้อง สุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ

สร้างสรรค์ ท้องถิ่น

แบรนด์

คุณพัตเตอร์ ภัทรารัตน์ ตั้งนิสัยตรง

การตลาด

แบรนด์

การก่อตั้งธุรกิจ

คุณจิว เมธี จารุมณีโรจน์

การตลาด ดิจิทัล

แบรนด์

คุณก้อง สุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ

สร้างสรรค์ ท้องถิ่น

แบรนด์

คุณก้อง สุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ

สร้างสรรค์ ท้องถิ่น

แบรนด์

คุณก้อง สุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ

สร้างสรรค์ ท้องถิ่น

แบรนด์

คุณเอ๋ สุวิมล ตั้งนิสัยตรง

ทักษะผู้นำ

การสื่อสารในองค์กร

จัดการภาวะวิกฤต

คุณก้อง สุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ

สร้างสรรค์ ท้องถิ่น

แบรนด์

คุณเอ๋ สุวิมล ตั้งนิสัยตรง

ทักษะผู้นำ

การสื่อสารในองค์กร

จัดการภาวะวิกฤต

พัฒนาธุรกิจชุมชนให้เติบโต