เกี่ยวกับเรา

เนื้อหาเกริ่นนำเกี่ยวกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 1-2 ย่อหน้า เนื้อหาเกริ่นนำเกี่ยวกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 1-2 ย่อหน้า เนื้อหาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ 1-2 ย่อหน้า เนื้อหาเกริ่นนำเกี่ยวกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 1-2 ย่อหน้า เนื้อหาเกริ่นนำเกี่ยวกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 1-2 ย่อหน้า เนื้อหาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ 1-2 ย่อหน้า

Roots Incubation Program

Believing in your roots, empowering local communities
ธุรกิจเติบโต
Scalable
เข้าถึงง่าย
Approachable
ใช้ได้จริง
Practical

PURPOSE

“Believing in your Roots, Empowering Local Communities”

We are committed to advocate for the development of young talents in various areas, to help them find their needs through different trainings and workshops. To ensure that they will gain important skills and able to use them in fulfilling their dreams for moving back and developing their local communities.

THEORY OF CHANGE

If we can build higher number of strong new generation community leaders and help them get ready to work in their own local areas, It will…

  • Drive local economic development and the local business climate.
  • Increase local autonomy and decentralization
  • Reduce environmental problems in the city
  • Reduce mental illness in young adults

ทีมงานของเรา

เสียงจากผู้เรียน